Image
Dogtrekking Dogmaraton Vycházka Bonusy Registrace

Propozice kategorie Vycházka

Lze se účastnit i bez pejska

Nutná on-line registrace

Termín:
sobota 26.5.2018

Místo:
ATC Jedovnice www.olsovec.cz

Délka trasy, časový limit:
22 km (uzavření cíle: neděle 10:00)

Podmínky účasti:
Každý účastník ručí za škody způsobené svým psem. Platné očkování psa proti vzteklině, pes musí být zdravý! Start bude povolen pouze za dodržení všech ustanovení zákona. č.246/1992 Sb. (zákon na ochranu zvířat proti týrání) a č.77/2004 Sb. v platném znění. Závodu se nesmí účastnit psi s kupírovanýma ušima. Zahraniční účastníci předloží platný pas zvířete v zájmovém chovu. Každý závodník před startem podepíše POTVRZENÍ O STARTU NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ v tomto znění:
Tímto prohlašuji, že si plně uvědomuji náročnost celé akce, a přihlašuji se výhradně na své vlastní nebezpečí, s vědomím úplné osobní zodpovědnosti za sebe a svého psa. V případě potřeby, poskytnu první pomoc i svému soupeři. Veškeré své jednání během akce podřídím zejména zdraví, ale i možnostem svého psa. Budu dodržovat daná pravidla a jednat čestně, protože vím, že nepoctivým jednáním bych podvedl především sám sebe a své svědomí.

Startovné:
- uzávěrka do 1.5.2018 - 150 Kč
- uzávěrka do 14.5.2018 - 200 Kč
Prosím pozor
Startovné nelze převádět na jiného závodníka.
Startovné je po 2.uzávěrce NEVRATNÉ

Zahraniční závodníci platí až na místě.

Přihlášky:
Vyplňte prosím on-line formulář. Startovné zasílejte na účet 2200336579/2010, variabilní symbol telefonní číslo uvedené při registraci, do zprávy pro příjemce uveďte "vychazka 2018"

Uzávěrka přihlášek:
viz výše, přihlášení po uzávěrce pouze telefonicky, a za předpokladu že nebude naplněna kapacita závodu

Prezence:
sobota 26.5.2018 08:00 hod
Závodníci obdrží mapu, itinerář a startovací kartu.

Kategorie:
bez kategorií

Start:
sobota 26.5.2018 08:00 - .... hod

Mapa:
Potřebný výřez obdrží každý závodník při prezenci.


Kontrolní body:
Na trati bude několik kontrolních bodů s kleštičkami, jimiž si závodník do startovací karty označí návštěvu kontrolního bodu.

Povinná výbava:
Očkovací průkaz

Doporučená výbava:
Miska pro psa a láhev na vodu pro psa (po trase je nedostatek přírodních zdrojů pitné vody)

Vyhlášení výsledků:
tato kategorie je bez vyhlašování, každý účastník obdrží pamětní list a nějakou tu drobnost na památku

Další informace:
Pes musí být po celou dobu závodu na vodítku (šňůře atp.), volný pohyb psa není možný!
Závodníci jsou během závodu odkázáni sami na sebe, do závodu vstupují na vlastní nebezpečí
Závodník, který odstoupí z trasy, je o tom povinen informovat pořadatele i v případě vlastního odvozu! Na nouzovém telefonu či osobně v místě startu

Odvoz z trati
- ZDARMA při zranění nebo vážných zdravotních potížích psovoda či jeho psa, za POPLATEK 100-300 Kč na požádání závodníka (dle vzdálenosti)
Závodník mladší 15 let se může akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby
Závodníci ve věku 15 - 18 let předloží u prezence písemný souhlas rodičů
Případné protesty, návrhy diskvalifikace účastníků atp. je nutné nahlásit pořadateli nejpozději do 27.5.2018 10:00
Pro nezávodící psy, které závodníci ponechají v průběhu závodu v obci Holštejn, musí být zajištěn dozor, který bude při prezenci nahlášen pořadatelům.