Image
Dogtrekking Dogmaraton Vycházka Registrace

Propozice Dogmaraton

Pravidla:
dle soutěžního řádu dogmaratonu

Termín:
pátek 29.3.2019 - neděle 31.3.2019

Místo:
ATC Jedovnice www.olsovec.cz

Délka trasy, časový limit:
cca 40km (uzavření cíle: neděle 10:00)

Podmínky účasti:
Každý účastník ručí za škody způsobené svým psem. Platné očkování psa proti vzteklině, pes musí být zdravý! Start bude povolen pouze za dodržení všech ustanovení zákona. č.246/1992 Sb. (zákon na ochranu zvířat proti týrání) a č.77/2004 Sb. v platném znění. Závodu se nesmí účastnit psi s kupírovanýma ušima. Zahraniční účastníci předloží platný pas zvířete v zájmovém chovu. Každý závodník před startem podepíše POTVRZENÍ O STARTU NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ v tomto znění:
Tímto prohlašuji, že si plně uvědomuji náročnost celé akce, a přihlašuji se výhradně na své vlastní nebezpečí, s vědomím úplné osobní zodpovědnosti za sebe a svého psa. V případě potřeby, poskytnu první pomoc i svému soupeři. Veškeré své jednání během akce podřídím zejména zdraví, ale i možnostem svého psa. Budu dodržovat daná pravidla a jednat čestně, protože vím, že nepoctivým jednáním bych podvedl především sám sebe a své svědomí.

Startovné:
- uzávěrka do 1.3.2019 - 300 Kč
- uzávěrka do 14.3.2019 - 400 Kč
Prosím pozor
Startovné nelze po 2.uzávěrce převádět na jiného závodníka.
Startovné je NEVRATNÉ

Zahraniční závodníci platí až na místě.

Přihlášky:
Vyplňte prosím on-line formulář. Startovné zasílejte na účet pozor změna 2201555239/2010, variabilní symbol telefonní číslo uvedené při registraci, do zprávy pro příjemce uveďte "dogmaraton 2019 - příjmení + jméno + kategorie"

Uzávěrka přihlášek:
viz výše, přihlášení po uzávěrce pouze telefonicky, a za předpokladu že nebude naplněna kapacita závodu

Prezence:
pátek 29.3.2019 19:00 - 22:00 hod
Prezentace mimo časové rozpětí v pátek pouze po dohodě, v sobotu 30.3.2019 AŽ po odstartování všech týmů.
Závodníci obdrží mapu a startovací kartu.

Veterinární přejímka:
pátek během prezence
Budou kontrolovány očkovací průkazy i těch psů, kteří se závodu neúčastní.

Kategorie:
DTM 1: muži do 40-ti let včetně
DTW 1: ženy do 35-ti let včetně
DTM 2: muži nad 40 let
DTW 2: ženy nad 35 let
PLYŠÁK: všichni závodníci bez pejska

Účastníci, kteří již překročili věkovou hranici pro zařazení do kategorie DTX 2 mohou sami rozhodnout, zda budou startovat v kategorii DTX 1 nebo DTX 2. Ve zvolené kategorii však bude nutné startovat celou sezónu 2019, pokud se účastník přihlásí na jiné akci seriálu MČR v roce 2019 do odlišné kategorie, bude z bodování seriálu MČR vyřazen.

Briefing: nepovinný, ale doporučujeme
Účastníci se při briefingu dozví podrobnosti o trati, bivaku, kontrolních bodech, nouzové tel. číslo apod.
pátek 29.3.2019 cca 21:30 hod

Start:
sobota 30.3.2019 07:00 - 09:00 hod
Závodníci v tomto časovém okně startují v libovolném pořadí v časovém intervalu nejméně 1 minuty, čas startu jim bude vyznačen na startovní kartu.

Mapa:
Potřebný výřez obdrží každý závodník při prezenci.
Pokud by si chtěl někdo vzít vlastní mapu:
nejsevernější bod: Boskovice
nejjižnější bod: Adamov
nejzápadnější bod: Lomnice
nejvýchodnější bod: Ruprechtov

Kontrolní body:
Na trati bude několik kontrolních bodů s kleštičkami, jimiž si závodník do startovací karty označí návštěvu kontrolního bodu. Alespoň na jednom kontrolním bodu bude „živá kontrola“, v tomto místě bude možno doplnit zásoby vody. Náhodné kontroly se zaměří zejména na dodržování zákazu volného pohybu psů v závodě a na kontrolu povinné výbavy.

Povinná výbava:
Může být kontrolována na startu, kdekoli na trati i po příchodu do cíle!
- čelová svítilna nebo baterka
- strava a láhev s vodou pro každého psa, se kterým účastník startuje
- miska pro psa
- mapa, itinerář, startovací karta (obdrží účastník při prezenci)
- lékárnička (1x obvaz hotový, 1x obinadlo elastické, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická fólie)
- dvě botičky pro každého psa s kterým vyrazí účastník na trať

Doporučená výstroj:
- strava a pití pro člověka (pití v odlišné nádobě než voda pro psa)
- nabitý mobilní telefon, náhradní baterie do čelovky, psí nosič, buzola...
- Zahraničním účastníkům doporučujeme uzavřít pojištění léčebných náhrad!

Ubytování: v ATC Olšovec v Jedovnice www.olsovec.cz
- ve vlastních stanech nebo pod širákem (netřeba objednávat předem)
- chatky, bungalovy, zděná budova, případně karavany, zajišťuje si každý sám dle vlastní potřeby www.olsovec.cz
- individuálně v ubytovacích zařízeních v blízkém či vzdálenějším okolí

Vyhlášení výsledků:
neděle 31.3.2019 10:30 hod.

Ceny si budou účastníci přebírat výhradně osobně v době určené pořadatelem. Kdo se vyhlášení nezúčastní, ztrácí nárok na ceny. Vyzvednout předem či zaslat poštou lze pouze pamětní listy.
Další informace:
Pes musí být po celou dobu závodu na vodítku (šňůře atp.), volný pohyb psa není možný!
Závodníci jsou během závodu odkázáni sami na sebe, do závodu vstupují na vlastní nebezpečí
Závodník, který odstoupí z trasy, je o tom povinen informovat pořadatele i v případě vlastního odvozu! Na nouzovém telefonu či osobně v místě startu

Odvoz z trati
Bude probíhat pouze od 8:00 - 20:00 - mimo tuto dobu svozy nebudou, z toho důvodu doporučujeme nepodceňovat povinnou výbavu
- ZDARMA při zranění nebo vážných zdravotních potížích psovoda či jeho psa, za POPLATEK 100-300 Kč na požádání závodníka (dle vzdálenosti)
Závodník mladší 15 let se může akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby
Závodníci ve věku 15 - 18 let předloží u prezence písemný souhlas rodičů
Případné protesty, návrhy diskvalifikace účastníků atp. je nutné nahlásit pořadateli nejpozději do 31.3.2019 10:00
Pro nezávodící psy, které závodníci ponechají v průběhu závodu v areálu, musí být zajištěn dozor, který bude při prezenci nahlášen pořadatelům.